Hossam Fouad Attia Gamal H. Abdel-Rahman


" HISTOLOGICAL, MORPHOMETRIC AND ULTRASTRUCTURE OF THE BUFFALO'S ADRENAL GLAND " Lucrări Ştiinţifice - vol. 56 seria Medicină Veterinară , NULL, NULL, 6, 2013, http://www.uaiasi.ro/simpozion_med/Revista/index-en.php
التفاصيل:
السيرة الذاتية للمشاركين : جمال حسن عبدالرحمن إبراهيم