عربى  

Registration form

 

Conference brochure

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Visitors 

statistics history
 

Ladies and Gentlemen participating in the 9th International Conference on Environment and Development in the Arab World
Please send your registration and research papers in Arabic and English in the conference's e-mail : auces_assiut@hotmail.com && auces_assiut@yahoo.com

 

Registration Form :