Back

 
Dr. AliSalah Abdel-Mohsen Hassan

Lecturer, Department of Psychology , Faculty of Education, ِِAssiut University

C.V Details
Print copy Member login MIS Data

 

 

Mobile No.

:

01095479546

E-Mail

:

ali.hassan@edu.au.edu.eg
ali_salah790@yahoo.com

google scholar link

:

https://scholar.google.com.eg/citations?hl=ar&user=EE47vGcAAAAJ&view_op=list_works
Educational Qualifications:
  • M. Sc. In Psychology Department ( Measurement and Statistics ) , Faculty of Education , Assuit University , 2012
  • Ph. D. In Education of Psyhcolgy, Eduction Faculty, Assuit |University, 2012


 

 
  • Lecturer, Department of Psychology , Faculty of Education, ِِAssiut University, 2017
  • Assistant Lecturer, Department of Psychology , Faculty of Education, ِِAssiut University, 2013
  • Demonstrator, Department of Psychology , Faculty of Education, Assiut University, 2006

Research fields:
علم النفس التربوي

Publications:

1 - علي صلاح عبد المحسن حسن أ.د / عماد أحمد حسن علي أ.د / محمد رياض أحمد عبد الحليم , الممارسات الاحصائية الخاطئة في حساب صدق وثبات الأدوات بالرسائل العلمية, المجلة العلمية بكلية التربية, علي صلاح عبد المحسن حسن أ.د / عماد أحمد حسن علي أ.د / محمد رياض أحمد عبد الحليم, vol. 29, No. 3, 325-348, July, 2013
Full text
Number of courses0 course