عربى

 
   

 

University News

September 29 , 2013
Congratulations to Prof. Dr. Mostafa Hamad -


September 29 , 2013
The elections of The Dean of The Faculty -


September 29 , 2013
Announcement of Post Graduate -


September 29 , 2013
The Results of the First Round for the postion of the Dean -


September 26 , 2013
ِAnnouncement -


September 25 , 2013
Opening of the exhibition of the Fine Arts Faculty of Specific Education in Assiut -


September 24 , 2013
Director of Financial Affairs at the Faculty of Veterinary Medicine -


September 24 , 2013
Happy New Academic Year from the IT Unit -


September 24 , 2013
A Master Degree in Mechanical Department 2-10-2014 -


September 23 , 2013
Happy New Academic Year -Next | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Previous

 

 

Visitors Since November 2009

Web Site Counters

Copyright © 2009,Assiut University, Designed by hebat allah