عربى

Untitled

 
   

 

University News

April 28 , 2013
Faculty of Education (New Valley) mourns sincerely the dear colleagues at Faculty of Agriculture -


April 25 , 2013
The Cultural Committee in cooperation with the Goodness oasis assossiation -


April 22 , 2013
Important Reports about Civil Protection Courses -


April 22 , 2013
Announcement -


April 22 , 2013
Invitation -


April 22 , 2013
A Report About Civil Protection Courses in March -


April 20 , 2013
A Scientific Conference faces the challenges of chest diseases -


April 20 , 2013
Interventional Medicine for the first time at Assiut University -


April 20 , 2013
Organizing 26 medical convoys in Assiut -


April 20 , 2013
Medical Convoy at Arab El-Madabegh in Assiut -Next | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Previous

 

 

Visitors Since November 2009

Web Site Counters

Copyright © 2009,Assiut University, Designed by hebat allah