عربى

Untitled

 
   

 

University News

October 18 , 2012
PhD thesis in science zoology - invertebrates -


October 18 , 2012
Announcement -


October 18 , 2012
A seminar entitled Parotid Gland Inflammation .. Protection & treatment. -


October 13 , 2012
At competition entitled “Egypt after the revolution “ -


October 11 , 2012
Assiut University Holds Forum to Discuss Constitutional Issues with Members of the Constitution Founding Committee -


October 10 , 2012
Molecular Biology Research Unit Gains International Accreditation of Laboratories ISO / IEC 17025-2005 -


October 10 , 2012
Educational outreach convoy – Medical Division Public Service for a Clean Homeland, Faculty of Education -


October 3 , 2012
19 Malaysian Students Join the Faculty of Dentistry, Assiut University -


October 2 , 2012
Garments Charity Fair -


October 1 , 2012
Nuclear Medicine Unit opens at South Egypt Cancer Institute -Next | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Previous

 

 

Visitors Since November 2009

Web Site Counters

Copyright © 2009,Assiut University, Designed by hebat allah