H.M. El-Hawary and K.A. El-Shami


" Numerical solution of Volterra delay-integro-differential equations via spline/spectral methods " Int. J. Diff. Equ. Applic., Vol 13, (149-157), 2013
السيرة الذاتية للمشاركين : حسن محمد حسن الهوارى